Nezbedníci v knižnici

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Knižnicu by sme mohli prirovnať mestečku, v ktorom má každá kniha svoju adresu. Počas podujatia sa deti hravým spôsobom zoznámia so základným rozdelením literatúry. Získané vedomosti im budú slúžiť ako mapa, aby sa v „mestečku kníh“nikdy nestratili.

Cieľ: Oboznámenie sa so základným rozdelením literatúry.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: Do knižnice zavítali dvaja nezbední škriatkovia – Stojka a Kotrmelec a narobili na policiach veľký neporiadok. Pomiešali knihy, ako sa vraví – halabala. Zúfalí škriatkovia si nepamätajú, kam ktorá kniha patrí, a tak sa rozhodnú, že poprosia o pomoc pani knihovníčku a šikovné deti.

Najprv si spoločne rozdelíme knihy na „dospelácke“ a detské.

Literatúru pre deti a mládež budeme následne triediť podľa veku cieľového čitateľa, ďalej na umeleckú a náučnú literatúru a tiež budeme zisťovať rozdiely medzi poéziou, prózou a drámou.

Prečítame si niekoľko ukážok z literárnej tvorby slovenských autorov a na záver vyzveme deti, aby škriatkom i svojim kamarátom odporučili knihu, ktorú si v poslednom čase zamilovali.

 

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Tešíš sa do školy? …alebo otázky, ktoré neznášam

    Charakteristika:  Ako reagujeme na pripomienky, námietky a otázky dospelých? Spôsob realizácie: Nemôžeš byť chvíľu ticho? Nevieš si dávať na veci pozor, Nemohol…

  • Pitva knihy

    Charakteristika projektu: Zábavno-náučné podujatie zamerané na získanie informácií o knihách z obsahovej aj technickej stránky. Na podujatí sa zamyslíme aj…

  • Poďme objavovať Slovensko

    Charakteristika:  Podujatie pre deti materských škôl a 1. ročníka ZŠ realizované pomocou knihy Márie Nerádovej o zvieratkách, ktoré sa vyberú na výlet…