Nezbedníci v knižnici

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Knižnicu by sme mohli prirovnať mestečku, v ktorom má každá kniha svoju adresu. Počas podujatia sa deti hravým spôsobom zoznámia so základným rozdelením literatúry. Získané vedomosti im budú slúžiť ako mapa, aby sa v „mestečku kníh“nikdy nestratili.

Cieľ: Oboznámenie sa so základným rozdelením literatúry.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: Do knižnice zavítali dvaja nezbední škriatkovia – Stojka a Kotrmelec a narobili na policiach veľký neporiadok. Pomiešali knihy, ako sa vraví – halabala. Zúfalí škriatkovia si nepamätajú, kam ktorá kniha patrí, a tak sa rozhodnú, že poprosia o pomoc pani knihovníčku a šikovné deti.

Najprv si spoločne rozdelíme knihy na „dospelácke“ a detské.

Literatúru pre deti a mládež budeme následne triediť podľa veku cieľového čitateľa, ďalej na umeleckú a náučnú literatúru a tiež budeme zisťovať rozdiely medzi poéziou, prózou a drámou.

Prečítame si niekoľko ukážok z literárnej tvorby slovenských autorov a na záver vyzveme deti, aby škriatkom i svojim kamarátom odporučili knihu, ktorú si v poslednom čase zamilovali.

 

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Žirafa, Pelly a ja

    Charakteristika: V jednom kolektíve sa stretávajú deti s rôznymi fyzickým, psychickými, jazykovými, emocionálnymi a sociálnymi danosťami. Navzdory tomu, alebo práve preto, si často môžu…

  • Prebuď sa (s) knihou

    Maratón čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi. Festival pripravený na…

  • Už som škôlkárom

    Charakteristika projektu: Veci s majú tak, že človiečik sa do škôlky teší aj neteší. V škôlke nie je mamička, len pani učiteľka,…