Rastú knihy v kvetináčoch?

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Hoci knihy nerastú v kvetináčoch či v záhradách, tiež ich treba „vypestovať“. Najprv vyklíči zrnko, t. j. nápad v autorovej hlave. O malý klíček sa následne starajú ďalší ľudia, až kým z neho nevyrastie „dospelá rastlina“ – kniha, určená do rúk čitateľa.

Cieľ: Zoznámenie sa s procesom vzniku a tvorby knihy, na ktorom sa podieľa mnoho profesií.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie:Na úvod si prečítame ukážku z knihy Pestovateľ snov: starý muž sadístránkys príbehmi, polieva ich a stará sa o ne. Z krehkých rastlín vyrastú stromy, bohato obsypané popísanými listami. Muž listy pozbiera, opatrnevšije do knižných obalov a pošle do všetkých končín sveta.

Povieme si, ako v skutočnosti vznikajú knihy a v krátkosti sa zoznámime s nasledujúcimi profesiami: autor, ilustrátor, redaktor, jazykový korektor, editor a grafik.

Na záver sa zahráme na ilustrátorov a k prečítanému príbehu deti nakreslia vhodné obrázky.

Trvanie: 40 minút

 

 

Iné projekty

  • Nie je opica ako opica

    Charakteristika: Poznáte opice z našej police? Alebo opicu Škoricu? A ste si naozaj istí, že ide o opice? Pokojne by…

  • Knižný minikolotoč

    Počas krásnych jarných dní či počas celého leta nájdu čitatelia pred 4 pobočkami petržalskej knižnice stolíky s voľne položenými knihami….

  • Dýchaj ako macko

    Charakteristika:  Prostredníctvom jednoduchých dýchacím a cvičebných techník aj jednoduchého príbehu o zvieratkách sa naučíme sústrediť a stíšiť sa. Oboznámenie sa so základnými dopravnými…