Tvory mesta

Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých

… alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších – deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú, čím je okolie ich školy a knižnice. Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier, návštevy interaktívnej výstavy a podieľaní sa na zmene v bezprostrednom okolí v deťoch prebúdzame záujem o dianie v ich komunite, sídlisku, ulici. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC a Sokratovým inštitútom. Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban.

 

Tvory mesta I. , pobočka Prokofievova 5

Tvory mesta realizujeme s deťmi 3. a 4. ročníka zo školského klubu detí na ZŠ Prokofievova 5 pod vedením pani vychovávateľky Vlasty Šuličovej. Všetky stretnutia sú otvorené a môžete sa k nám kedykoľvek pridať. Stretávame sa dvakrát do mesiaca vždy v stredu od 14.00 do 15.30 v knižnici na Prokofievovej ulici. Viac informácií na FB stránke Tvory mesta.

Prvé stretnutie je 13.2.2019 a hosťom je Peter Lényi.Úvodné stretnutie. Čo je verejný priestor? Aké sú kritériá na výbor dobrého a menej dobrého projektu vo verejnom priestore?

Na druhom stretnutí dňa 6.2.2019 privítame Zoru Paulíniovú a Zuzana Žužiovú Čupcovú. Tvorba miesta. Atmosféra bezpečia a radosti.

Na treťom stretnutí dňa 13.3.2019 sa pokúsime zakresliť do mapy najlepší plán obnovy školského dvora, vymyslieť rôzne prvky a doplnenia, ktoré by toto miesto spravili krajším. Ružový rám Juraja Horňáka nám ukáže, ako sa dívať na bežné miesta inou optikou.

Štvrté stretnutie 27.3.2019 bolo „vyrábacie“. Janko Urban a jeho kamarátka z fakutlty urbanizmu si so sebou priniesli rezačky a materiál, z ktorého sa vyrábajú modely miest. Vyrobili sme modely okolia našej školy a knižnice a zapojili sme aj všetky nápady a naše vízie, o ktorých sme na krúžku dosiaľ hovorili.

Na piatom stretnutí 3.4.2019 boli našimi hosťami Ivo Páleník a Erika Benkovičová a hovorili sme o prekážkach, s ktorými sa vo verejnom priestore stretávajú ľudia s handicapom, mamičky s kočíkmi a starší ľudia. Vyskúšali sme si, aké je to byť na chvíľku človekom so slabým zrakom, vozíčkarom, človekom so zlomenou nohou a pod.

Šieste stretnutie krúžku bolo vonku. 10.4.2019 sme spolu s Mirom Očadníkom z Výskumného ústavu Vodného hospodárstva. Pozorovali sme prírodu okolia Chorvátskeho ramena, ktoré je v bezprostrednej blíkosti našej školy a knižnice. Miro nám povedal veľa zaujímavostí o vodných živočíchoch, zložení vody a mnohých neviditeľných tvoroch, ktoré v nej žijú.

Siedme stretnutie 17.4.2019 bolo literárno-poetické o neviditeľnom meste. Prišiel fantasticky Daniel Hevier, spisovateľ, krstný otec pobočky Prokofievova.

Na ôsmom stretnutí 24.4.2019  nám Martin Kleibl, znalec petržalských zaujímavostí, umeleckých diel, obnoviteľ Stromu života, nástennej maľby pri Zrkadlovom háji priblížil ako vyzeralo naše okolie kedysi a ako vyzerá dnes, čo sa zachovalo a čo už zmizlo nenávratne preč.

Po dvojtýždňovej sviatkovej prestávke sa konalo deviate stretnutie.  15.5.2019 sme privítali zručného majstra Mateja Koberdana, ktorí nám pomohol s montovaním nástennej tabule.

Ďalšie pokračovanie 22.5.2019,  už desiate v poradí, sa nieslo v znamení prípravy školskej slávnosti. Decká mali plné hlavy nápadov a plné ruky práce všetky nápady nakresliť. Našim hosťom bol Andrej Smatana.

Stretnutie 5.6.2019 bolo s urbanistom, pracovníkom útvaru hlavnej architektky mesta Bratislavy, doktorandom, členom formácie Krásy terasy a Petržalčanom Viktorom Kasalom sme si vyskúšali nástroje miestotvorby / placemakingu, ktoré budú prezentované ďalší týždeň vo Valencii v Španielsku na Placemaking Week Europe.

Záverečné stretnutie 21.6.2019 rekapitulácia a veľká gorilovačka, piknik a tombola!

Tvory mesta II., šk. rok 2019/2020

Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban. Tvory mesta realizujeme s deťmi  zo školského klubu detí na ZŠ Prokofievova 5 pod vedením pani vychovávateľky Vlasty Šuličovej.  Na Pobočke Vavilovova 24 sa  stretávajú deti z krúžku “ Máme radi Petržalku“  pod vedením Mgr. Martiny Ivanovej.

Viac informácií na FB stránke Tvory mesta.

Iné projekty

  • Cestovateľský denník

    Charakteristika projektu: Stretnutia čitateľov a priateľov kníh s autormi, sprievodcami a nadšencami cestovania pri rozprávaní o zážitkoch z ciest po…

  • Žirafa, Pelly a ja

    Charakteristika: V jednom kolektíve sa stretávajú deti s rôznymi fyzickým, psychickými, jazykovými, emocionálnymi a sociálnymi danosťami. Navzdory tomu, alebo práve preto, si často môžu…

  • Tie otravné králiky, alebo daj mi pokoj, neotravuj!

    Charakteristika:  Interaktívne čítanie z knihy o ufrflanom medveďovi  a králikoch, ktorí ho nenechajú uzatvoriť sa v jeho osamelom svete. Kniha…