Tvory mesta

Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých

… alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších – deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú, čím je okolie ich školy a knižnice. Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier, návštevy interaktívnej výstavy a podieľaní sa na zmene v bezprostrednom okolí v deťoch prebúdzame záujem o dianie v ich komunite, sídlisku, ulici. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC a Sokratovým inštitútom. Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban. Tvory mesta realizujeme s deťmi 3. a 4. ročníka zo školského klubu detí na ZŠ Prokofievova 5 pod vedením pani vychovávateľky Vlasty Šuličovej. Všetky stretnutia sú otvorené a môžete sa k nám kedykoľvek pridať. Stratávame sa dvakrát do mesiaca vždy v stredu od 14.00 do 15.30 v knižnici na Prokofievovej ulici. Viac informácií na FB stránke Tvory mesta.

 

Prvé stretnutie je 13.2.2019 a hosťom je Peter Lényi.Úvodné stretnutie. Čo je verejný priestor? Aké sú kritériá na výbor dobrého a menej dobrého projektu vo verejnom priestore?

Na druhom stretnutí dňa 6.2.2019 privítame Zoru Paulíniovú a Zuzana Žužiovú Čupcovú. Tvorba miesta. Atmosféra bezpečia a radosti.

Na treťom stretnutí dňa 13.3.2019 sa pokúsime zakresliť do mapy najlepší plán obnovy školského dvora, vymyslieť rôzne prvky a doplnenia, ktoré by toto miesto spravili krajším. Ružový rám Juraja Horňáka nám ukáže, ako sa dívať na bežné miesta inou optikou.

Štvrté stretnutie 27.3.2019 bolo „vyrábacie“. Janko Urban a jeho kamarátka z fakutlty urbanizmu si so sebou priniesli rezačky a materiál, z ktorého sa vyrábajú modely miest. Vyrobili sme modely okolia našej školy a knižnice a zapojili sme aj všetky nápady a naše vízie, o ktorých sme na krúžku dosiaľ hovorili.

Na piatom stretnutí 3.4.2019 boli našimi hosťami Ivo Páleník a Erika Benkovičová a hovorili sme o prekážkach, s ktorými sa vo verejnom priestore stretávajú ľudia s handicapom, mamičky s kočíkmi a starší ľudia. Vyskúšali sme si, aké je to byť na chvíľku človekom so slabým zrakom, vozíčkarom, človekom so zlomenou nohou a pod.

Šieste stretnutie krúžku bolo vonku. 10.4.2019 sme spolu s Mirom Očadníkom z Výskumného ústavu Vodného hospodárstva. Pozorovali sme prírodu okolia Chorvátskeho ramena, ktoré je v bezprostrednej blíkosti našej školy a knižnice. Miro nám povedal veľa zaujímavostí o vodných živočíchoch, zložení vody a mnohých neviditeľných tvoroch, ktoré v nej žijú.

Iné projekty

  • Najlepšia detská kniha, Najkrajšia detská kniha

    Dostať kvalitné knihy do väčšieho povedomia čitateľskej verejnosti je snahou Miestnej knižnice Petržalka už niekoľko rokov.  V záujme podpory a…

  • Poznáš Bratislavu?

    Charakteristika:Podujatie pre žiakov 2.- 3. ročníka ZŠ realizované prostredníctvom kníh z edície Bratislavské rozprávky. Spôsob realizácie: Prostredníctvom kvízových otázok a krátkych…

  • Tí otravní králici, alebo daj mi pokoj, neotravuj!

    Charakteristika:  Interaktívne čítanie z knihy o ufrflanom medveďovi  a králikoch, ktorí ho nenechajú uzatvoriť sa v jeho osamelom svete. Kniha je príbehom o priateľstve, pomoci…