Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Výsledková listina 28. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.-5. ročník)

POÉZIA
1. miesto –Anastázia Šimková: Motýle, Melón, Na jar.Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2. miesto –Tímea Anna Wilmanová: Cez búrku, V parku, Korálik, Strom. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
3. miesto – Jakub Olejník: Zóna bez skákanie, Nezmyselná zelená, Jeseň. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa

PRÓZA
1.miesto – Marianna Ibrahimi: Rebelka v galaxii, Výhovorka. Adresa: ZŠ Škultétyho, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
2.miesto – Matúš Dubjel: Dobrodružstvo v chladničke. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
3. miesto – Kristína Krasňanová: O neobyčajnej škole. Adresa: ZUŠ, Štúrova 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6.-9. ročník)

POÉZIA
1.miesto- Mária Barnovská: Klavirista, Láska, Jeseň, Strom, xxx. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2. miesto – Miroslav Kozolka: Dáždnik medzi nami, Šťastie. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
3. miesto – Leon Ivanič: Topánka, Útek I., Útek II., Útek III., Všetci cestujúci…, Predtucha. Adrea: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
3. miesto – Barbora Langová: xxx, Pozrite sa do tváre noci, Klavirista, xxx, Štedrý večer. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa

PRÓZA
1. miesto – Anna Semková: Zákruty. Adresa: Gymnázium Grösslingova 18, 811 09 Bratislava
2.miesto – Anna Gocoliaková: Spoznanie, Zamilovanie/láska, Rozlúčenie, Spomienky, ZUŠ, Štúrova 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. miesto- Lukáš Krásny: Návšteva z budúcnosti, Stratený raj. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

3. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
POÉZIA
1.miesto- Katarína Sivuľková: xxx, Bylinky, Káva, xxx, Možnosti. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2.miesto – Magdaléna Martišková: Keď tvoríme, Úplne neúplní(bez seba). Adresa: Gymnázium Topoľčany
2.miesto – Natália Timaníková: Rozumieť životu, Múza. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 8. 064 01 Stará Ľubovňa
3.miesto neudelené

PRÓZA
1.miesto – Lucia Migačová: Ak netúžim, baru neodolám. Adresa: Stredná pedagogická škola, Bottova15/A Levoča
2. miesto – Martin Praslička: Utiekol som pred vojnou. Adresa: Prírodovedecká fakulta UK, 842 15 Bratislava
3. miesto – Natália Koyšová: Zoe. Adresa: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 82103 Bratislava
3.miesto – Matej Mikula: Červená je farba sily: Adresa: Gymnázium Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

4. kategória – dospelí nad 20 rokov

POÉZIA
1.miesto –Zuzana Martišková, Topoľčany: Báseň o šatách plných planých ruží ….., Správa z novín. Automatická.
2.miesto – Emília Filipová, Svätý Peter: Rozlúčky, Ak veľmi…, Noc zázrakov.
3.miesto –Pavol Fekete, Košice: Motívy, Triviálny sentiment, Check-in.

PRÓZA
1.miesto – Zuzana Martišková, Topoľčany: Človek
2.miesto – Terézia Kontová, Žilina: Malomocní

3.miesto – Eva Vašková, Žilina: Keď zasadí sa marhuľový strom

3. miesto – Mária Daneková, Čáry: Cicušky

Cena riaditeľky knižnice: Adam Msolly: Lesk (a bieda) Bratislavského štátu. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Š T A T Ú T

28. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

 I.

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.

3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

 

II.

1. Odborná porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách

a) poézia

b) próza

2. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.

3. Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

a)   1. veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

b)   2. veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

c)   3. veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

d)  4. veková kategória – dospelí nad 20 rokov

4. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.

5. Autori ocenených prác budú odmenení.

 

III.

1.Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.

2. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

3. Rozsah prác:

v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).

v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

 

IV.

1.Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2017

Termín uzávierky súťaže:  9. jún 2017

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

2. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

 

 V.

1. Súťažné práce sa nevracajú.

2. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.

3. Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.

4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2017 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

 

Informácie a kontakty:

www.kniznicapetrzalka.sk

 

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 520 189, nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32

Iné projekty

  • Pravda alebo lož?

    Charakteristika projektu: Praktická výučba kritického myslenia, selektovania informácií a schopnosť overiť si dané tvrdenia z iného zdroja je jedna z…

  • Veľké preteky

    Charakteristika:Deti sa naučia, že priateľstvo a pomoc v skupine je niekedy dôležitejšia ako samotná výhra. Vzájomná pomoc a súdržnosť sú dôležitým faktorom v živote…

  • Moje obľúbené miesto knižnica

    Miestna knižnica Petržalka založila novú tradíciu adventných stretnutí riaditeľky knižnice a knihovníkov jednotlivých pobočiek s najaktívnejšími čitateľmi našej knižnice spojených…