Život v tme

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Vďaka zraku vidíme svet okolo seba: mamku, ocka, kamarátov, stromy, domy, parky, kvety… Niekedy však môže nastať situácia, že v dôsledku choroby či úrazu o svoj jedinečný dar celkom alebo čiastočne prídeme.Ako sa vysporiadať so slepotou a kde hľadať svoj nový záchytný bod?

Cieľ:Uvedomiť si význam ľudských zmyslov, vcítiť sa do pocitov knižnej hrdinky, ktorá prichádza o zrak a zamyslieť sa nad vlastným postojom k nepriaznivým životným situáciám.

Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ

Spôsob realizácie:Vyrovnať sa so stratou zraku nie je jednoduché pre dospelého človeka, nieto ešte pre školáčku, ktorá spoznáva svet a má chuť vyskúšať si milión vecí.

Prečítame si úryvok z knihy Vzdialenosť medzi mnou a čerešňouo deväťročnej Mafalde, ktorá nenávratne stráca zrak.

Budeme diskutovať o dôležitosti zraku v živote človeka, vysvetlíme si základný rozdiel medzi nevidiacim a slabozrakým človekom a v krátkosti sa oboznámime s Braillovým písmom.

Na záver si zahráme hru so zaviazanými očami.

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

    MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, KUTLĺKOVA 17, 851 02 BRATISLAVA Š T A T Ú T 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich…

  • Literárny klub Generácia

    Petržalský Literárny klub Generácia založený v roku 1995 pri Miestnej knižnici Petržalka , kde sa aj pravidelne stretávajú má momentálne…

  • Svet Miroslava Šaška

    Charakteristika projektu: Obľúbený svetoznámy český (hoci pre Čechov a Slovákov dlho neznámy) ilustrátor Miroslav Šašek priblížil deťom a mládeži v sérii kníh s názvom…