Život v tme

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Vďaka zraku vidíme svet okolo seba: mamku, ocka, kamarátov, stromy, domy, parky, kvety… Niekedy však môže nastať situácia, že v dôsledku choroby či úrazu o svoj jedinečný dar celkom alebo čiastočne prídeme.Ako sa vysporiadať so slepotou a kde hľadať svoj nový záchytný bod?

Cieľ:Uvedomiť si význam ľudských zmyslov, vcítiť sa do pocitov knižnej hrdinky, ktorá prichádza o zrak a zamyslieť sa nad vlastným postojom k nepriaznivým životným situáciám.

Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ

Spôsob realizácie:Vyrovnať sa so stratou zraku nie je jednoduché pre dospelého človeka, nieto ešte pre školáčku, ktorá spoznáva svet a má chuť vyskúšať si milión vecí.

Prečítame si úryvok z knihy Vzdialenosť medzi mnou a čerešňouo deväťročnej Mafalde, ktorá nenávratne stráca zrak.

Budeme diskutovať o dôležitosti zraku v živote človeka, vysvetlíme si základný rozdiel medzi nevidiacim a slabozrakým človekom a v krátkosti sa oboznámime s Braillovým písmom.

Na záver si zahráme hru so zaviazanými očami.

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Odklínanie knižnice

    Charakteristika projektu: Podujatie pre čerstvých prváčikov, pri ktorom ich slávnostne pasujeme za čitateľov a čitateľky knižnice. Cieľ: Pritiahnuť pozornosť nových…

  • Literárny klub Generácia

    Petržalský Literárny klub Generácia založený v roku 1995 pri Miestnej knižnici Petržalka , kde sa aj pravidelne stretávajú má momentálne…

  • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

    Výsledková listina 28. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.-5….