Život v tme

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Vďaka zraku vidíme svet okolo seba: mamku, ocka, kamarátov, stromy, domy, parky, kvety… Niekedy však môže nastať situácia, že v dôsledku choroby či úrazu o svoj jedinečný dar celkom alebo čiastočne prídeme.Ako sa vysporiadať so slepotou a kde hľadať svoj nový záchytný bod?

Cieľ:Uvedomiť si význam ľudských zmyslov, vcítiť sa do pocitov knižnej hrdinky, ktorá prichádza o zrak a zamyslieť sa nad vlastným postojom k nepriaznivým životným situáciám.

Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ

Spôsob realizácie:Vyrovnať sa so stratou zraku nie je jednoduché pre dospelého človeka, nieto ešte pre školáčku, ktorá spoznáva svet a má chuť vyskúšať si milión vecí.

Prečítame si úryvok z knihy Vzdialenosť medzi mnou a čerešňouo deväťročnej Mafalde, ktorá nenávratne stráca zrak.

Budeme diskutovať o dôležitosti zraku v živote človeka, vysvetlíme si základný rozdiel medzi nevidiacim a slabozrakým človekom a v krátkosti sa oboznámime s Braillovým písmom.

Na záver si zahráme hru so zaviazanými očami.

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Na chvíľu byť Dobšinským

    Charakteristika: Ak sú rozprávky univerzálnymi príbehmi, ktoré má každý rád, potom bude zaujímavé sa o nich dozvedieť niečo viac. Ako…

  • Prebuď sa (s) knihou

    Maratón čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi. Festival pripravený na…

  • Leto s petržalskou knižnicou

    Letné prázdninové mesiace júl – august boli v našej knižnici „nabité“ aktivitami. Pripravili sme pre vás zaujímavé inšpirácie, program, nielen…