Prebuď sa (s) knihou

Pre deti Pre mládež Rodiny s deťmi

Maratón čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi. Festival pripravený na prahu prvých jarných dní s príznačným názvom Prebuď sa (s) knihou.

 

 

Prebuď sa (s) knihou 2019

Záštitu nad realizáciou festivalu prevzala vicestarostka MČ Petržalka Jana Hrehorová.

program

Prebuď sa (s) knihou 2018

Festival čítania, kreslenia, workshopov a zábavy Prebuď sa (s) knihou je projektom Miestnej knižnice Petržalka. Nadväzujeme na úspešný prvý ročník festivalu. Na tohtoročný festival prijalo pozvanie 25 hostí a umeleckých zoskupení (Nová generácia slovenských tvorcov komiksov autorského charakteru Pomimo, Divadlo Žihadlo, Divadlo Fí, EDUdrama a iní). Skladba festivalu je zložená z množstva aktivít a predstavení, ktoré sú určené od najmenších čitateľov, cez školákov prvého a druhého stupňa základných škôl, stredných škôl až po rodiny s deťmi. Festivalu sa zúčastnia rôzni slovenskí ilustrátori, spisovatelia, divadelníci a propagátori detskej literatúry formou rôznych zážitkových predstavení a workshopov. Festival sa bude konať na piatich pobočkách petržalskej knižnice a slávnostné otvorenie v Cik Cak Centrum na Jiráskovej ulici.

Partnerom podujatia je Mestská časť Bratislava – PetržalkaOSMIJANKO n.o. a Fond na podporu umenia.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V našej knižnici si uvedomujeme, že propagácia čítania pôvodnej slovenskej literárnej a ilustračnej tvorby pre deti a mládež, podpora čitateľských zručností, rozvíjanie osobnosti dieťaťa a mladého človeka, základnej hodnotovej orientácie a kritického myslenia a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne prostredníctvom knihy. Ponúkané podujatia pre mladých ľudí poskytujú príležitosť na rozvoj sociálnych, komunikačných zručností, ale aj čitateľských kompetencií. Podujatia sú realizované formou diskusie, v ktorej majú možnosť vyjadriť svoje postoje, názory a skúsenosti.

Cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom knižnicu nielen ako miesto na vypožičanie kníh, ale aj ako bezpečné a príjemné miesto, v ktorom majú možnosť stretávať zaujímavých a inšpiratívnych ľudí rôznych profesií. Na festivale Prebuď sa (s) knihou budú účinkovať ilustrátori: Katarína Macurová, Martina Matlovičová, Katka Slaninková, Juraj Martiška, Miroslav Regitko, Študenti VŠVU združení okolo komiksového časopisu Pomimo; spisovatelia: Marta Hlušíková, Silvia Demovičová, Juraj Šebesta, Zuzana Štelbaská, Katarína Macurová, Barbora Kardošová, Mária Lazarová, Hana Lasicová, Vanda Raýmanová, Juraj Raýman, Zuzana Šinkovicová, Július Belan, Dana Hlavatá; propagátori čítania a herci: Barbora Krajč Zamišková,  Divadlo Fí; Miroslava Biznárová (Osmijanko, n.o.), Vladimír Zetek (Divadlo Žihadlo), Barbora Jurínová (EDUdrama), Veronika Kořínková (EDUdrama), Miriam Halamičková (tvorivé workshopy pre najmenších), Jana Michalová (tvorivé workshopy pre najmenších) a knihovníci a knihovníčky Miestnej knižnice Petržalka.

Prebuď sa (s) knihou 2017

V posledný marcový týždeň roka 2017 sa Miestnej knižnici Petržalka podarilo úspešne zrealizovať 1. ročník festivalu Prebuď sa (s) knihou. Festival čítania a dobrej zábavy s detskou knihou predstavil mladým čitateľom pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti a mládež a prostredníctvom zaujímavých aktivít ukázal knižnicu ako miesto kde sa nielen číta, ale aj dajú zažiť dramatizácie príbehov z kníh, stretnutia s autormi , výtvarná dielňa či zábavný kvíz. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Festivalom sprevádzal deti a žiakov čarodejník Čaroslov. Čaroslov je strážca knižného pokladu a vládca knižných príbehov. Žije v knižnici a predstavuje deťom najnovšie a najkrajšie rozprávky, detské príbehy a všakovakých knižných hrdinov. Cieľom bolo prebudiť v deťoch záujem o čítanie,  fantáziu a predstavivosť a prezentovať knihy a ich tvorcov zábavnou príťažlivou formou. V týchto intenciách sa niesol celý festival, a tiež jeho slávnostné otvorenie. Deti na ňom zabávala silná a nebojácna Pippi Dlhá Pančucha, ktorá na slávnostné otvorenie priviedla dokonca aj koňa. Stačilo sa len správne pozerať.

Počas troch dní privítal Čaroslov v pobočkách knižnice stovky detí a prežil s nimi desiatky podujatí. Detičky maľovali, vystrihovali, hrali divadielko, skúšali svoje zmysly, tým že ochutnávali a ovoniavali, hrali futbal, písali, spievali, besedovali s autormi, pozerali a čítali rozprávky. Čarodejník tiež zaúčal mladých knihovníkov, ktorí mali odvahu a posadili sa za knihovnícky pult. Učili sa ako správne skenovať, vyhľadávať a požičiavať knižky a obsluhovať čitateľov pri výpožičnom pulte ako praví knihovníci. Okrem toho sa dozvedeli ako sa knihy zakladajú a triedia.

Pre staršie deti sme pripravili autorské projekty našej knižnice- Nebojme sa povinného čítania a Písanie nás baví.

Na záver pripravili knihovníci pre malých aj veľkých návštevníkov Veľký zábavný vedomostný rodinný kvíz. Šikovne hodiť kockou a k tomu správne uhádnuť pripravené otázky bolo úlohou pre dva súťažiace tímy. Pri nepríjemných otázkach im pomáhali “dobré víly“ a v takom prípade bol úspech zaručený.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

Iné projekty

  • Veľké preteky

    Charakteristika:Deti sa naučia, že priateľstvo a pomoc v skupine je niekedy dôležitejšia ako samotná výhra. Vzájomná pomoc a súdržnosť sú dôležitým faktorom v živote…

  • František z kompostu

    Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl a 1-2. ročníka ZŠ inšpirované rovnomennou knihou. Obsah: Prostredníctvom milého príbehu o dážďovke Františkovi sa dozvieme…

  • Novinkovač

    Čitatelia petržalskej knižnice najviac vyhľadávajú police a stolíky s novými knihami. Pre všetkých, ale aj tých, ktorí sa ešte len…