: Bánik, T.: Nehanbi sa skrotiť rysa : Pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl

Pre deti

Pripravte vaše deti na neskrotiteľnú školskú obludu – diktát! Vďaka hravým textom a úlohám sa z tejto obludy čoskoro stane naj kamarátka.