: Solnit, R.: Muži mi to vysvetlia a iné eseje

Pre dospelých

Vo svojej komickej, ostrej eseji autorka pomenúva častý problém rozhovorov medzi mužmi a ženami. Píše o mužoch, ktorí mylne predpokladajú, že niečo vedia a mylne predpokladajú, že ženy to nevedia; píše o tom, kde táto domnienka pramení a ako funguje v praxi.