: Štrpka, I.: Kam plášť, tam vietor

Pre dospelých

Básnická zbierka – nechajme básne hovoriť samé: Toľko určitých vecí pod neurčitosťou, ktorej hovoríme tma, toľko neurčitosti pod určitosťou svetla…