Od 5.2.2018 je na troch pobočkách petržalskej knižnice dostupná novú služba sprístupnenia audiodokumentov. Pripravená je v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Užívatelia získajú prístup do knižničného fondu digitálnej knižnice, do digitálnej fonotéky, kde sa nachádzajú prevažne zdigitalizované platne pre používateľov so zrakovým postihnutím a do portálu RTVS Dokorán, kde sa nachádza archív filmov, ktoré majú špeciálnu zvukovú stopu pre zrakovo postihnutých divákov. Bližšie informácie nájdete tu