Japonsko versus Slovensko

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:

Vedeli ste, že hra „kameň, papier, nožnice“ pochádza z Japonska? Alebo že celosvetovo obľúbené suši vzniklo v podstate z núdze, keď sa obyvatelia ostrovov dnešného Japonska snažili vymyslieť spôsob uskladnenia rýb na dlhšie obdobie? Tieto, ale aj ďalšie zaujímavosti sa dozvedia žiaci počas dobrodružného spoznávania „krajiny vychádzajúceho slnka“, pričom ich úlohou bude paralelne dopĺňať informácie a fakty o Slovensku.

Cieľ:

Porovnať Japonsko a Slovensko z pohľadu geografie, tradícií a rodinného zázemia, školstva a pracovnej kultúry, umenia, športu a zábavného priemyslu. Zamyslieť sa nad silnými stránkami oboch krajín.

Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie:

Prostredníctvom prezentácie si priblížime rôzne informácie o Japonsku, počínajúc geografickou polohou a prírodnými podmienkami až po sumo, kaligrafiu a anime. Pootvoríme dvere do japonských škôl, nakukneme do japonských rodín aj ich hrncov, povieme si, čo Japonci považujú za skutočné umenie a ako trávia voľný čas.

Žiaci sa môžu pokúsiť napísať svoje prvé haiku alebo nakresliť svojho obľúbeného knižného hrdinu v štýle manga.

Na záver na žiakov čaká prekvapenie – budú mať k dispozícii originálnu japonskú hračku, ktorej názov nebudeme písať, lebo by to už nebolo prekvapenie J

 

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Leto s petržalskou knižnicou

    Letné prázdninové mesiace júl – august boli v našej knižnici „nabité“ aktivitami. Pripravili sme pre vás zaujímavé inšpirácie, program, nielen…

  • Pom Pomove rozprávky- chudák Artúr Buchta

    Charakteristika projektu: Artúr Buchta je pažravý vták, ktorý sa rozhodne držať diétu, a vypustí zo svojho jedálneho lístka všetko, okrem čokolády….

  • Slimák Henry

    Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl inšpirované knihou K. Macurovej o slimákovi, ktorý je iný ako ostatné slimáky, no prekonáva sám…