Počúvadlo 2018


Charakteristika: Projekt sa bude realizovať v dvoch podvečerných stretnutiach od 17.00 do 22.00 v mesiacoch máj a október. Naše doterajšie skúsenosti z knižnice dokazujú, že ľudia obľubujú nielen čítanie, ale aj počúvanie. Chceli by sme sa o slová podeliť s tými, ktorí majú k nim prístup možno sťažený, či už pre hendikep, nedostatok času alebo z iných dôvodov. Vybrané úryvky z kníh nielen slovenských, ale aj zahraničných autorov a autoriek, budú čítať oslovené osobnosti – herci, spisovatelia, moderátori, ale aj knihovníci a čitatelia Miestnej knižnice Petržalka a ľudia, ktorí sa zúčastňujú vyššie uvedených aktivít. Stretnutie sa bude niesť v menej formálnej atmosfére, ktorá navodzuje pocit príjemne stráveného podvečera v knižnici. Čítanie bude sprevádzané hudobnými motívmi od profesionálov aj amatérov. Návštevníci majú možnosť pridať sa v ktorýkoľvek čas medzi 16.00 a 22.00 hodinou. Účasť je bezplatná.

Miesto realizácie: Pobočka v centrálnej časti Petržalky s dobrou dostupnosťou, bezbariérovým prístupom a veľkým priestorom čitárne – Prokofievova 5

Dátum realizácie: máj a október 2018

Známe tváre alebo „hlasy“, ktoré ľudia poznajú z obrazoviek a rádií, budú prezentovať a čítať ukážky zo svojich obľúbených, či významných kníh (podľa vlastného výberu). Dané knihy si neskôr budú môcť  návštevníci požičať z fondu MKP. Čítať ukážky z vybraných kníh budú však aj knihovníci petržalskej knižnice, členovia Knižného klubu Bratislava a klienti Dss-MOST, n.o. V týchto častiach programu budú návštevníci aktívne zapojení tým, že budú hádať autora a názov ukážky knihy. Spojili sme sa s  vydavateľstvom Inague a Odeon, ktoré nám venovali niekoľko prezentovaných kníh, ktoré majú návštevníci Počúvadla možnosť vyhrať.

Počúvadlo vol. 1

Počúvadlo vol. 2

Iné projekty

  • Kreatívne popoludnia

    Základná charakteristika: Popoludňajšie stretnutia ľudí zamerané na ručné práce s cieľom rozvíjať svoju kreativitu. Zameranie/Cieľ: Šitie, štrikovanie, vyšívanie, výroba dekoratívnych predmetov….

  • Nájdi odpoveď v knihe

    Charakteristika: Zábavná skupinová hra opierajúca sa o známe alebo obľúbené detské knižky. Spôsob realizácie: Dve spoločenské hry „Přines si svou…

  • Grip- o hadovi, ktorý chcel mať nohy

    Charakteristika: Vtipný príbeh o útrapách malého hada v nádherne farebnej džungli. Grip je so sebou nespokojný a chcel by mať nohy, veď ich…