Taká bola Petržalka

Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Furdekova 1 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Spoločný projekt Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Projekt je určený širokej verejnosti a tvorí ho dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých. Projekt vznikol v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej.

Taká bola Petržalka - publikácia

Knižná publikácia  Taká bola Petržalka, ktorá mapuje prierez cyklov výstav venovaných histórii Petržalky.

Taká bola Petržalka – publikácia

Petržalka v rokoch 1973-1989 II.

Posledná výstava päťročného projektu, predstavuje život „Novopetržalčanov“ na budovanom sídlisku, formovanie novej lokálnej komunity a vzťah pôvodných obyvateľov starej Petržalky k jej novým obyvateľom. Jednotlivé časti výstavy zachytávajú výstavbu Petržalky – najväčšieho panelového sídliska v strednej Európe. Kým minulý rok sme sa pozerali na Petržalku ako súčasť Bratislavy, výstavbu sídliska a zánik pôvodnej obce, v tomto roku sa pozornosť sústredila na radosti a starosti nových obyvateľov sídliska. Tí sa na jednej strane tešili z nových bytov, ale nadšenie čoskoro vystriedali problémy s realitou života na budovanom sídlisku. Byty boli síce skolaudované, chýbali však prístupové chodníky, namiesto parkov a zelene sa v okolí domov nachádzali zvyšky stavebných materiálov. Za bytovou výstavbou zaostávala vyššia občianska vybavenosť – výstavba obchodov či zdravotných zariadení. Hoci obyvatelia nového sídliska pochádzali zo všetkých kútov bývalého Československa, postupne sa formovala nová petržalská komunita.

Panely v elektronickej podobe (formát pdf.) k nahliadnutiu:

Infopanel   Výstavba sídliska   Život na sídlisku   Zadunajec   Nákupné zóny   Zdravotníctvo   Školstvo   Kultúra   Spolková činnosť   Šport   Voľný čas

Petržalka v rokoch 1973-1989

Projekt Taká bola Petržalka tvorí  dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých. Prvou z cyklu interaktívnych výstav je výstava Petržalka do roku 1918. Výstavu otvorili a sprístupnili verejnosti v januári 2013 v priestoroch petržalskej pobočky knižnice na Prokofievovej ulici. Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918, do konca prvej svetovej vojny.

Druhá výstava približuje históriu Petržalky v období rokov 1919 – 1946. Tretie pokračovanie cyklu výstav mapuje históriu Petržalky, ktorá sa po roku 1946 stala mestskou časťou Bratislavy.

V roku 2015 sme sa venovali histórii Petržalky v rokoch 1973 – 1989. Tieto roky sa niesli v znamení zániku obce Petržalka, ktorá mala všetky znaky vidieckeho charakteru a poznali sme ju ako malebnú dedinu so 150 ulicami plnú záhrad a sadov. Výstava v sebe zahŕňa všetky industriálne stavby, stavby občianskej vybavenosti a iné objekty, ktoré vznikli v týchto rokoch. Predstavia aj osobnosti tej doby, ktoré žili v Petržalke, športový aj kultúrny život Petržalčanov. Žiakov a študentov výstavou prevedú naši lektori – knihovníci a realizovať tieto stretnutia ju budeme na piatich pobočkách našej knižnice. K výstave Miestna knižnica Petržalka pripravila sériu sprievodných podujatí.

V tomto roku sa venujeme rokom 1973 – 1989. V roku 1973 začala výstavba nového sídliska a postupne sa začala stará Petržalka búrať. Stratila svoj vidiecky charakter a na jej mieste vzniklo sídlisko s dnešnými cca 120 000 obyvateľmi.

Panely v elektronickej podobe k nahliadnutiu:

Infopanel   Výstavba   Mosty   Objekty   Zánik Petržalky   Život na hranici  Osobnosti   Priemysel   Rýchlodráha   Sad Janka Kráľa   Šport    Umenie   Voľný čas

 

 

Petržalka v rokoch 1946 - 1973

Tretie pokračovanie cyklu výstav mapujúcich históriu Petržalky, ktorá sa po roku 1946 stala mestskou časťou Bratislavy. Ako sa rozvíjal život v obci v 50- tych a 60-tych rokoch? Výstava v sebe zahŕňa všetky industriálne stavby, stavby občianskej vybavenosti a iné zaujímavé objekty, ktoré vznikli v týchto rokoch. Predstavíme zaujímavé osobnosti tej doby, ktoré žili v Petržalke, športový aj kultúrny život Petržalčanov a vznik železnej opony, ktorej súčasťou bola aj táto mestská časť. Stavba mosta SNP a prípravy na vznik veľkého sídliska v medzinárodnej architektonickej súťaži sa tiež stali súčasťou života ľudí, ktorým rok 1973 spojený so začiatkom výstavby sídliska navždy zmenil ich pohľad na miesto ktoré bolo ich domovom.

Panely v elektronickej podobe k nahliadnutiu:

PDF panely.

Petržalka v rokoch 1919 - 1946

Druhá výstava podrobnejšie približuje históriu Petržalky v období rokov 1919 – 1946. Toto obdobie predstavuje výrazný medzník jej histórie. Pre Petržalku bol dôležitý august 1919, kedy ju obsadilo po dohode veľmocí československé vojsko a natrvalo pričlenilo k Československej republike. Po podpísaní Mníchovskej dohody bola od 10. októbra 1938 až do 4. apríla 1945 súčasťou Hitlerovskej Veľkonemeckej či Tretej ríše. Ďalším míľnikom pre Petržalku bol rok 1946, keď sa od 1. apríla 1946 stala súčasťou Bratislavy.

Panely a publikácia v elektronickej podobe:

Stiahnite si

PDF panely Taká bola Petržalka 1919-1946

publikácia Petržalka v rokoch 1919 -1946 

publikácia  Petržalka v rokoch 1919 – 1946

 

Petržalka do roku 1918

Prvou z cyklu interaktívnych výstav pod spoločným názvom Taká bola Petržalka je výstava Petržalka do roku 1918. Výstava bola otvorená a sprístupnená verejnosti v januári 2013 v priestoroch pobočky Prokofievova 5. Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – konca prvej svetovej vojny.

Panely a publikácia v elektronickej podobe:

Stiahnite si

PDF panely Taká bola Petržalka do roku 1918

publikácia Petržalka do roku 1918

Iné projekty

  • Poznáš Bratislavu?

    Charakteristika:Podujatie pre žiakov 2.- 3. ročníka ZŠ realizované prostredníctvom kníh z edície Bratislavské rozprávky. Spôsob realizácie: Prostredníctvom kvízových otázok a krátkych…

  • Kde sú včely, tam je život

    Charakteristika: Príbeh o osamelom krtkovi, ktorý žije v útulnom domčeku. Neteší ho však nehostinná príroda, v ktorej žije a tiež samota. Všetko sa zmení,…

  • Japonsko versus Slovensko

    Charakteristika podujatia: Vedeli ste, že hra „kameň, papier, nožnice“ pochádza z Japonska? Alebo že celosvetovo obľúbené suši vzniklo v podstate z núdze, keď…