Johannes Jensen má pocit, že je iný

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: : Kniha o krokodílovi Johannesovi nás učí, že nie je hanba vytŕčať z davu. Spolu s deťmi otvoríme tému inakosti a toho, čo nám do života môže priniesť.
Cieľ: Diskusia na tému inakosti, jej úskalí, ale aj prínosu. Podpora scitlivenia a empatie u detí, rozvíjanie kreativity a podpora výtvarného vyjadrenia.
Cieľová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ, špeciálne školy
Spôsob realizácie: Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu? Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Podujatie zahŕňa dramatizované čítanie, prezentácia ilustrácií, ale aj využívanie arteterapeutických techník.
Trvanie: 45 min.

Použitá literatúra:
Hovland, Erik: JohannesJensen má pocit, že je iný: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79992&TL=ZLHL

Iné projekty

  • Žirafa, Pelly a ja

    Charakteristika: V jednom kolektíve sa stretávajú deti s rôznymi fyzickým, psychickými, jazykovými, emocionálnymi a sociálnymi danosťami. Navzdory tomu, alebo práve preto, si často môžu…

  • Chlebíkovo

    Charakteristika projektu: Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa každodenne používaná potravina môže zmeniť na ilustráciu v detskej knihe….

  • Hurá do Panamy, alebo všade dobre, doma najlepšie

    Charakteristika: Domov – zázemie, spokojnosť, bezpečie, pohodlná posteľ. Cestovanie – dobrodružstvo, zážitky, nepohoda,objavovanie.  Spôsob realizácie: Medveď a tiger sú nerozluční…