Johannes Jensen má pocit, že je iný

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: : Kniha o krokodílovi Johannesovi nás učí, že nie je hanba vytŕčať z davu. Spolu s deťmi otvoríme tému inakosti a toho, čo nám do života môže priniesť.
Cieľ: Diskusia na tému inakosti, jej úskalí, ale aj prínosu. Podpora scitlivenia a empatie u detí, rozvíjanie kreativity a podpora výtvarného vyjadrenia.
Cieľová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ, špeciálne školy
Spôsob realizácie: Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu? Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Podujatie zahŕňa dramatizované čítanie, prezentácia ilustrácií, ale aj využívanie arteterapeutických techník.
Trvanie: 45 min.

Použitá literatúra:
Hovland, Erik: JohannesJensen má pocit, že je iný: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79992&TL=ZLHL

Iné projekty

  • Prebuď sa (s) knihou

    Maratón čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi. Festival pripravený na…

  • Posledný dar zvuku

    Charakteristika: Všade okolo nás sú rôzne zvuky. Kedy je zvuk ešte príjemný a kedy sa stáva hlukom? Podujatie inšpirované knihou mladej slovenskej…

  • Svet Miroslava Šaška

    Charakteristika projektu: Obľúbený svetoznámy český (hoci pre Čechov a Slovákov dlho neznámy) ilustrátor Miroslav Šašek priblížil deťom a mládeži v sérii kníh s názvom…