Johannes Jensen má pocit, že je iný

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: : Kniha o krokodílovi Johannesovi nás učí, že nie je hanba vytŕčať z davu. Spolu s deťmi otvoríme tému inakosti a toho, čo nám do života môže priniesť.
Cieľ: Diskusia na tému inakosti, jej úskalí, ale aj prínosu. Podpora scitlivenia a empatie u detí, rozvíjanie kreativity a podpora výtvarného vyjadrenia.
Cieľová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ, špeciálne školy
Spôsob realizácie: Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu? Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Podujatie zahŕňa dramatizované čítanie, prezentácia ilustrácií, ale aj využívanie arteterapeutických techník.
Trvanie: 45 min.

Použitá literatúra:
Hovland, Erik: JohannesJensen má pocit, že je iný: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79992&TL=ZLHL

Iné projekty

  • Ema a ružová veľryba

    Charakteristika projektu: Náš svet nie je čierny ani biely, je farebný, tak, ako je farebná a odlišná aj veľryba v…

  • Nechcem byť žabou

    Charakteristika projektu: Cez príbeh žabiaka sa deti učia chápať vlastnú identitu a vyrovnávať sa s nedostatkami, či už telesnými ,…

  • Elmer

    Charakteristika: Príbeh o farebnom slonovi, ktorý je iný ako zvyšok stáda. Podujatie inšpirované knihou Davida McKeeho. Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si…