Podujatia

31. máj

  • Výstava VÝKLENOK. Petržalka očami Alexandry Barth

    Každý deň | Vavilovova 26

    Alexandra Barth prezentuje diela, ktoré sa venujú prevažne záznamu mestského prostredia a mestských zátiší. Výstava ponúka trinásť diel. Pre prezentované diela je príznačný autorkin záujem o urbánne prostredie, čo sa prejavuje v znázorneniach bytového, ako aj verejného priestranstva. Takmer celý život prežila v Petržalke, kde sa do nej vtláčala každodenná prítomnosť a šedosť panelákového sídliska, ako aj monumentálne čisté formy a ich kontrastné pôsobenie s komornými utilitárnym... Viac

  • Hudobná terapia - cesta k duševnému zdraviu

    st 13.00 - 19.00 h. | Prokofievova 5
    pi 13.00 - 16.30 h. | Vavilovova 26
    Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori

    Hudobná terapia – cesta k duševnému zdraviu  Bratislava, 26.9.2022 – Miestna knižnica Petržalka odštartovala školský rok novinkou v ponuke aktivít. V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum Amadeus otvorila priestory svojej pobočky na Prokofievovej ulici muzikoterapii. Spoznávať jej prínosy tu budú môcť nielen individuálni klienti špecializovaného centra cielenej muzikoterapie, ale prostredníctvom rôzne zameraných workshopov aj širšia verejnosť. Miestna knižnica Petržalka nimi reaguje na... Viac

  • Filatelistický krúžok

    po 15:30 - 19:00 h. | Prokofievova 5
    st 17:00 - 18:00 h. | Prokofievova 5 | Prokofievova 5

    Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou. Krúžok mladých filatelistov zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok. Filatelisti sa učia pod vedením skúsenej filatelistky Mgr. Daniely Schmidtovej základom filatelie a učia sa veľa aj o krajinách z ktorých známky pochádzajú o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti... Viac

  • Vyhlasujeme 35. ročník literárnej súťaže začínajúcich neprofesionálnych autoriek a autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024.

    Každý deň
    Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori Znevýhodnení

    Petržalská knižnica vyhlasuje 35. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024. Súťaž je určená začínajúcim, neprofesionálnym autorom  všetkých vekových kategórií. Pošlite nám vaše básne, poviedky, ukážky z noviel, románov, rozprávok. Vyhlasujeme aj CENU RIADITEĽKY Miestnej knižnice Petržalka za literárne dielo o Petržalke. Uzávierka súťaže bude 30. júna 2024. Prihláška určená na tlač  a štatút súťaže. Literárne práce prosím posielajte na adresu:... Viac

    nemethova@kniznicapetrzalka.sk | 0903/102 548 alebo 0947 487 683
  • Máj v knižnici

    Každý deň | Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27

    Počúvadlo vol. 8 Ukážky z kníh budú čítať známe tváre slovenskej umeleckej scény (Gabika Škrabáková, Martin Zatovič, Hana Gregorová a iní), knižného sveta, ale aj tváre našej knižnice. Hudobnou hosťkou bude Zuzana Mikulcová. Počas programu sa môžete zapojiť do súťaže o knihy. Podujatie z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia. Termín: 24. 5. 2024 / 17:00- 22:00 hod. / knižnica Prokofievova 5   Petržalská akadémia vzdelávania – prednáška Mgr. Michaely Škodovej: Meno ... Viac

    sekretariat@kniznicapetrzalka.sk | 0947/487 680
  • Petržalská akadémia vzdelávania štartuje svoj 2. ročník

    Každý deň | knižnica Prokofievova 5
    Pre dospelých Seniori

    Predstavujeme vám 2. ročník projektu neformálneho vzdelávania petržalskej knižnice. Vzdelávací projekt Petržalská akadémia vzdelávania PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Ide o sériu desiatich prednášok na rôzne historické, literárne a celospoločenské témy. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme. Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáška... Viac

    nemethova@kniznicapetrzalka.sk | 0947 487 683

Pravidelné podujatia

  • Kniha do ucha - audiodokumenty ako alternatíva klasických kníh

    Každý deň
    Pre deti Pre dospelých Seniori Znevýhodnení

    Miestna Knižnica Petržalka ponúka službu jednotlivcom – individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, ktorí preukážu, že nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, ... Viac