Podujatia

27. jún

 • Straty a nálezy v knižnici

  27.06. o 9.00-10.00 hod. | Turnianska 10
  Pre deti

  Charakteristika: Podujatie preverí vedomosti žiakov o knižničnom fonde, o orientácii sa v priestore medzi regálmi.   Obsah: Na úvod dostanú žiaci úlohu napísať na papier pravidlá knižnice, ktoré súvisia so správaním sa v knižnici a so správaním sa ku knihám. Následne dostanú zoznam úloh, ktoré budú musieť v časovom limite splniť. Všetky úlohy začínajú spoločným znením: „Nájdi v knižničnom fonde knihu, ktorá ...“. Zadanie preverí tímového ducha kolektívu, delegovanie úloh, orientáciu v priestore... Viac

 • Angličtina pre dospelých

  št 17,15 -18,30 | Prokofievova 5 | Čitáreň pobočky Prokofievova 5

 • Obnova priestorov knižnice Vavilovova 26

  Každý deň | Vavilovova 26

  Od 2. novembra 2022 čaká jednu z najstarších pobočiek petržalskej knižnice- pobočku odbornej, populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 komplexná obnova jej priestorov. Knižnica slúži čitateľom už 36 rokov a po minuloročnej obnove okien ju čaká obnova, ktorá knižnici prinesie väčšie možnosti realizácie podujatí, príjemnejší a svetlejší priestor na oddych, čítanie a štúdium. V neposlednom rade plánujeme možnosť využívania spodného priestoru knižnice s využití... Viac

 • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023- možnosť prihlásenia predĺžená do 10. júla 2023!

  Každý deň
  Pre deti Pre dospelých Seniori

  Petržalská knižnica vyhlasuje 34. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023. Súťaž je určená začínajúcim, neprofesionálnym autorom  všetkých vekových kategórií. Pošlite nám vaše básne, poviedky, ukážky z noviel, románov, rozprávok. V tomto roku vyhlasujeme aj CENU STAROSTU MČ Bratislava – Petržalka za literárne diela o Petržalke.  Cena je súčasťou pripomenutia 50. výročia založenia sídliska, ktoré postupne rástlo do takej podoby, akú poznáme dnes. Aká bo... Viac

  nemethova@kniznicapetrzalka.sk | 02/625 201 89 - Mgr. Viera Némethová
 • Výstava Tu a teraz - súčasný český komiks

  Každý deň | Prokofievova 5
  Pre dospelých Pre mládež

  Výstava ponúka desať osobností súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. V textovej časti sa zoznámite s tvorbou a najsilnejšími príbehmi vybraných autorov. V obrazovom pandáne spoznáte ich umelecké štýly, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu ako aj celkovú kompozíciu kresieb. Cez vybrané ukážky tvorby si urobíte prehľad toho, čo ponúka súčasná česká komiksová tvorba a v knižnici či kníhkupectve už budete zorientovaní. Projekt voľne nadväzuje n... Viac

 • Medvedík a záhradná potopa

  Každý deň | Turnianska 10
  Pre deti Pre dospelých Pre mládež

  Interaktívne čítanie o veľkom dobrodružstve, v ktorom záhradu malého medvedíka navštívia nečakaní hostia z oceánov. Budeme sa vznášať ako manty, plaviť sa s veľrybami a nastúpime do ponorky. Kniha autorky Kataríny Macurovej je určená našim najmenším čitateľom. My sme z nej vytvorili vtipné dramatizované čítanie.

 • Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb môžete vyplniť aj na pobočkách knižnice.

  Každý deň | Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27

  Petržalka v týchto dňoch aktualizuje svoj KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB do roku 2028. Po prvýkrát do jeho prípravy zapája participatívne aj verejnosť. Naša knižnica je miestom, kde sa denno denne pohybujú ľudia a preto sme boli oslovení do pomoci pri zbere dotazníkov, ktoré budú poskytovať cenné dáta pri vzniku aktualizácie Komunitného plánu. Mestská časť zbiera dáta dvoma spôsobmi a to tlačeným dotazníkom, ktorý bude distribuovaný na pobočky vo štvrtok predobedom a p... Viac

Pravidelné podujatia

 • Kniha do ucha - audiodokumenty ako alternatíva klasických kníh

  Každý deň
  Pre deti Pre dospelých Seniori Znevýhodnení

  Miestna Knižnica Petržalka ponúka službu jednotlivcom – individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, ktorí preukážu, že nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, ... Viac