12.10.2022 14.00 - 18.00 h.

Pobočka Vavilovova 26 homolova@kniznicapetrzalka.sk

Vyradené,staršie či duplicitné populárno- náučné a odborné knihy, tvoria základ ponuky na septembrovej Burze kníh. Náučné knihy z rôznych vedných odborov môžu potešiť milovníkov faktografickej literatúry.

Termín: 12.10. 2022 od 14.00 – 18.00 h. knižnica Vavilovova 26