20.09.2022 8,15- 12,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Ako sprostredkovať dnešným deťom informácie o službách knižnice a o možnosti vyhľadávania v katalógoch? V petržalskej knižnici z nich urobíme detektívov a všetko o nás si budú musieť odhaliť sami. Pomocou stôp ukrytých v rôznych knihách odhalíme zlodeja prísne tajných dokumentov. Precvičíme si pri tom čítanie s porozumením, šifrovanie a spoluprácu v tímoch. Zároveň sa naučíme ako sú označované knihy v knižnici a ako sa pracuje s knižničnou databázou Clavius. Informačná výchova v knižnici nemusí byť vôbec nudná.

 

ZŠ Tupolevova – piataci, tri triedy