11.02.2016 13.40 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Čítanie a riešenie detektívneho prípadu, záhadu riešime spoločne. ZŠ Turnianska 10