02.05.2023 - 31.05.2023

Pobočky Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori haanova37@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 710, FREE WI-FI zóna

Májový výber z programov petržalskej knižnice tvorí najmä:

  • Počúvadlo vol. 6

Počúvadlo, je projekt, ktorý počas jedného večera prepája hudbu s čítaným slovom. Hosťami sú herečky a herci, autorky a autori kníh, priatelia, s ktorými počas roka v knižnici spolupracujeme a vydavatelia kníh. Čaká vás hudobné prekvapenie a súťaž o knihy.

Termín: 26.5. 2023 o 17:00- 21:00h. Miesto: knižnica Prokofievova 5

 

  •  Stretnutie so spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou

Našou hostkou bude novinárka, režisérka a spisovateľka, ktorá za svoju prácu získala niekoľko novinárskych ocenení aj titul spisovateľka roka. Natočila dokumentárny seriál Neumlčaní, dva celovečerné dokumenty a vydala knižné bestsellery Mengeleho dievča a Mama milovala Gabčíka. Podujatie pripravujeme ako program k 78. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. 

Termín: 4.5.2023 o 17,30h. Miesto: knižnica Prokofievova 5

  

  • Výstava Tu a teraz. Súčasný český komiks

Výstava ponúka desať osobnosti súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. V textovej časti sa zoznámite s tvorbou a najsilnejšími príbehmi vybraných autorov. V obrazovom pandáne spoznáte ich umelecké štýly, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu ako aj celkovú kompozíciu kresieb.

Termín: 2.5.- 2.7.2023 , vernisáž výstavy: 2.5.2023 o 16,30h. Miesto: knižnica Prokofievova 5

   

  • Petržalská akadémia vzdelávania (PAV)

Prednáška Ing. Zuzanay Godárovej- Eugen Suchoň

Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme. Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáškach formou diskusie, konfrontovaním svojich názorov a postojov.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia

Termín: 15.5.2033 o 17,30h. Miesto: Prokofievova 5

  

  • Workshop Pod hladinou

Pod hladinou budú hľadať a nachádzať tajomstvá na ilustračnom workhope ilustrátorky Hedvigy Guttierez.
Termín: 23.5. 2023 o 9:45.h. Miesto: knižnica Furdekova 1

 

  • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023

Petržalská knižnica vyhlasuje 34. ročník celoslovenskej literárnej súťaže neprofesionálnych autoriek a autorov všetkých vekových kategórií. Pošlite nám svoje básne, poviedky, rozprávky, ukážky z noviel či románov. V tomto roku vyhlasujeme aj Cenu starostu MČ Bratislava – Petržalka, ktorou bude ocenené dielo s tématikou Petržalky. Táto cena je vyhlásená k 50. výročiu začiatku výstavby sídliska, ktoré si pripomíname v tomto roku.

Termín uzávierky súťaže: 30.6.2023.  Literárne práce posielajte na: nemethova@kniznicapetrzalka.sk

  

  • Budatko má narodeniny a my sme pri tom!

Termín: 27.5. 2023 od 15.00 h. Miesto: Materské centrum Budatko

Výtvarné dielničky, súťaž a výber kníh pre deti je našim knižničným narodeninovým darčekom našim priateľkám a priateľom za niekoľko rokov spolupráce s MC Budatko.