22.03.2022 11,00- 12,00

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Cez kultovú knihu W. Goldinga – Boh múch pomôcť deťom pochopiť a lepšie zvládať svoje pocity. Hľadať spoločné odpovede na rôzne morálne a etické otázky.

Podujatie pre 9. ročník ZŠ Turnianska