29.10.2018 17,00- 18,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

V novom školskom roku opäť pokračujeme v ponuke pravidelných podujatí pre všetky deti od 4 do 7 rokov. Projekt je novým formátom petržalskej knižnice a jeho cieľovou skupinou sú rodičia a deti. Každý mesiac sa budeme pravidelne stretávať na podujatiach, do ktorých budú veľmi aktívne zapojené aj deti, v ktorom okrem efektívne využitého voľného času inšpirujeme rodičov, ako pracovať s knihou, príbehom, ako sa dá čítať kniha tak trocha „inak“. V projekte vám ponúkneme vždy tie najkvalitnejšie knihy, ktoré vychádzajú s istou pridanou hodnotou kvality slova či ilustrácie. Stretnutia vedie liečebná pedagogička Miriam Halamičková.