19.06.2019 - 21.06.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

V roku 2050 bude v moriach viac plastov ako rýb. Môžeme aj my, ktorí žijeme v strede Európy bez mora,  pomôcť morským zvieratkám? Prečo je  dobré si nosiť vlastnú fľašu namiesto plastových fliaš, zbierať odpadky, recyklovať a podobne. O tom všetkom si povieme na podujatí inšpirovanou prekrásnou knihou s názvom Gerda, ktorú napísal slovenský autor Adrián Macho . Spoločne si pozrieme aj krátky dokument Ja a moja rodina, urobíme si súťaž s otázkami z filmu.