16.10.2018 - 19.10.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Ciele edukačnej aktivity:

• rozvíjať si povedomie o knihách,
• rozvíjať si povedomie o vzniku knihy, z čoho sa vyrába,
• rozvíjať si povedomie o texte a ilustrácii v knihe,
• rozvíjať si povedomie o spisovateľovi a ilustrátorovi,
• kooperovať pri spoločných aktivitách,
• orientovať sa v priestore knižnice

Podujatie pre deti z Materskej škôlky na Bradáčovej ulici.