20.03.2018 - 21.03.2018

Pobočka Dudova 2 dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Ciele edukačnej aktivity:

• rozvíjať si povedomie o knihách,
• rozvíjať si povedomie o vzniku knihy, z čoho sa vyrába,
• rozvíjať si povedomie o texte a ilustrácii v knihe,
• rozvíjať si povedomie o spisovateľovi a ilustrátorovi,
• kooperovať pri spoločných aktivitách,
• orientovať sa v priestore knižnice

Podujatie pre deti z Materskej škôlky na Bradáčovej ulici.