10.09.2018 - 22.09.2018

Pobočky Lietavská 16, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 lietavska16@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 80 08 FREE WI-FI zóna

Knihy o vzťahu človeka k človeku budú témou novej ponuky nasladujúceho tématického dvojtýždňa. Pochopenie tých, čo často „ ťahajú za kratší koniec „ spoločnosti – k slabším, hendicapovaným, chudobným, chorým, znevýhodnením je témou mnohých románov aj aj spoločensko – vednej či odbornej literatúry. Veríme, že si vyberiete z ponúkaných kníh, v ktorých emocionalita a pomocná ruka či pochopenie človeka v hraničnej či krízovej situácii hrá hlavnú úlohu.