18.09.2017 - 29.06.2018

po 18.00 - 19.00 h. | Prokofievova 5, Vavilovova 24
po 17,00-18,00 h. | Furdekova 1, Turnianska 10
št 17,00-18,00 h. | Furdekova 1, Turnianska 10
st 18,00- 19,00 hod. | Prokofievova 5, Vavilovova 24
st 17,00- 18,00 h. | Turnianska 10
št 18,00- 19,00 h. | Prokofievova 5, Vavilovova 24 Pre deti

Podvečerné čítanie tzv. večerníčkov pre najmenších spojené s premietaním už prečítanej rozprávky. Cieľom podujatí je vzbudiť záujem rodičov a detí v predškolskom veku o čítanie a knižnicu.

Knihovník pripraví knihy s večeníčkovými rozprávkami, počítač a dataprojektor a v čitárni knižnice prečíta rozprávku a následne premietne rozprávku z večerníčkovej ponuky

Cieľová skupina: Deti v predškolskom veku (prípadne ich rodičia)

Termíny a spôsob dojednania stretnutí: Večerníčkové čítania sa realizujú v školskom roku, každý pondelok, stredu a štvrtok od 18.00 do 19.00.